Leden 2018

Prezidentské volby skončily.

31. ledna 2018 v 19:42 | Jonáš František
Výsledky sečteny, protesty podané, rozhodnutí soudu za dveřmi a dá se předpokládat, že výsledek jako celek se nezmění. Jenže pro mne jaksi ty volby stále nechtějí skončit. Jakoby znovu a znovu začínají v další podobě každý den. Nebylo by to nejhorší, kdyby jej neustále neprovázel pocit, že cosi je nedobře. Někde je chyba, kterou je nutné odstranit. To by snad i bylo možné, kdyby mě bylo jasné, o jakou chybu se jedná. Zkusím se ji dopátrat analýzou minulých událostí.
Přímá volba prezidenta je schválená Parlamentem i Senátem. Tedy to by problém být neměl. Přesto si vzpomínám a mnohý z vás by našel potvrzení mého pocitu v dřívějších komentářích a prohlášení různých politiků, že prezidenta by neměl volit masově národ, ale Parlament. Mám tomu rozumět tak, že Parlament schválil a Senát požehnal něco, co považuje ze nesprávné, neužitečné, kontraproduktivní, ovšem neumí to napravit, zbývá mu pouze plakat nad rozlitým mlékem?? Tento orgán má nadále oprávnění schvalovat zákony platné na veškeré obyvatelstvo? A neumí domyslet co udělá jeho rozhodnutí zítra?? Potěšpříroda!!!
Informace o prezidentských kandidátech podávané v tisku, TV a celkově v mediích veřejnoprávních jsou označované za zmanipulované, novináři a redaktoři za posluhovače režimních mocnářů, nebo naopak za tendenční, pokud jsou média napojená na kandidáta majetkově, vlastnicky, rodinnými vazbami atd. Zveřejněné informace jsou v konkurenčních sdělovacích prostředcích ozačované za lži, podvrhy, mafiánské praktiky nebo alespoň vytržené z kontextu. Informační systém, který má být zdrojem poznatků pro rozhodnutí voliče je z jedné nebo druhé strany poplivaný a pošpiněný včetně jejich pracovníků tak, že čtenář který by důvěřoval všemu psanému a řečenému by nemohl s čistým svědomím nikdy dát hlas nikomu. Hodnota informací pro voliče bez použití jiného zdroje než jsou česká masmédia je nula a méně.
Kategorické soudy v parlamentních volbách a odhodlání politických špiček nezúčastnist se aktivní činnosti ve vládnoucí koalici z jedné strany ukazuje, že politikům nejde v žádném případě o program a podmínky pro život drobných podnikatelů, ze kterých mohou vyrůst i větší a velké firmy, natož o řadového občana, který nedejbože od státu něco potřebuje. Mnohem důležitější zachovat si čistý štít. Rozkradené miliardy a zničené podnikatelské struktury bez náhrady, vytvoření závislosti obyvatelstva na libovůli dovozců a jiné šlendriánství je pro ně minulost způsobená pouze loňským vedením. Že byli všichni dnešní "poslední spravedliví" u toho a dobře z toho žili s jaksi nehodí vzpomínat. Daleko důležitější je rehabilitovat "oběti" minulého režimu, kteří zavraždili každého, kdo jim do cesty přišel. A vytrvale obviňovat režim, za kterého se to stalo. Zavraždění bílí koně a nepohodlní svědci z nedávné minulosti jsou jaksi jen vedlejším produktem rozvoje a dohánění vyspělé civilizace.
Ať to skládám jak chci, pořád mě vychází pouze to, že jsme měli volit my, co budou dělat politici v budoucnu, ale ve skutečnosti volili politici co budeme v budoucnu my. Nadále zůstaneme jejich poslušné stádo ovcí, kterému oni občas dovolí vyhlédnout na šťavnaté pastviny sousedů, potom nás opět zavřou do ohrad abychom plnili určené procesy k jejich spokojenosti.
Je demokracie pro řadové občany dobrá? Pomůže nám ke zlepšení situace to, že můžeme nadávat politikům a označovat jejich kroky za zlodějiny, podvody a vlastizradu? Nebo bylo horší, když se nesmělo kritizovat vládnoucí stranu, ale dalo se ji lidovým shromážděním svrhnout? Je to zcela jasné, tady se pod článkem objeví desítky příspěvků, které mě označí za bolševika, estébátka, nevím co ještě. Možná se tu a tam objeví názor, že v Maďarsku nebo Polsku se ve městech objevují protesty a nesouhlasy se současnou praxí. U nich, my jsme v pohodě, ještě je prostor na…????????????

Kdo je vinen?

30. ledna 2018 v 22:08 | Jonáš František
Politici, politologové, novináři a další znalci jediné pravdivé pravdy se v podstatě shodují, že znovuzvolení Miloše Zemana na hrad je dílem převážně důchodců, venkovanů, lidí s nižším vzděláním. Prostě ti hloupější se projevili.
Já s tím za prvé nesouhlasím a za druhé pokud bych přistoupil na takové hodnocení, znamenalo by to, že ti chytřejší prohráli, neobstáli, nepochopili situaci a neprosadili svého kandidáta. Jsou tedy chytřejší? Jakou váhu má volba ve druhém kole, když protikandidáta podpořili, nebo měli podpořit na popud neúspěšných zájemců o baštu jejich dosavadní přesvědčení voliči? Lze to vyložit tak, že raději toho, koho bych nevolil, jen ne toho, kterého budou jistojistě volit ostatní? I takovou stránku má demokracie. Pokud hrozí, že většina chce něco jiného nežli já, je dovoleno, ba doporučeno narychlo zahodit své přesvědčení a hlásat spolu s davem nacvičená hesla oponentů. Nejúčinnější heslo tedy bylo, lůza chce Zemana, je zmanipulovaná sliby, vidinou, že možná svítá šance na rozkrytí mnohých podvodů, zlodějin. Proto vyrazíme s naším heslem, spojme síly a zabraňme zvítězit protivníkům, označme je za podvodníky, které jsem sice mezi sebou hýčkali spoustu let, to zamlčme! Nenechte si namluvit, že vás manipulujeme ke změně názoru!! Pozor!! ONI nyní chtějí asi mluvit, možná o nás. Takové pocity vyvolává celý průběh kampaně u řady voličů právě z té lůzy. Zřejmě je to opravdu iluze a nic se nezmění. Podle hesla "vrána vráně oči nevyklove".
Já bych ve druhém kole Zemana nevolil. V prvním kole jsem se pokusil vsadit na jednu kartu, ale ta nevyšla. A že jsem ve druhém kole volil právě Miloše Zemana NENÍ MOJE VINA. Pravicové ani levicové uskupení nedokázalo postavit volitelného kandidáta, který by byl přijatelný alespoň pro těsnou nadpoloviční většinu voličů. To, že zvítězil Miloš Zeman, to je následek jejich korytářství po celé funkční období a představy, že už skončila demokracie a platí diktatura jejich názoru, pevné zásady stranických přeběhlíků, možná už očekávali dědičnost trůnu. Strany a hnutí jasně signalizují, že jejich éra skončila, přišla doba nelítostného boje hamižných jedinců. Nikde není vidět ani náznak dlouhodobého programu pro obyvatele státu, který by měla libovolná strana připravený k realizaci alespoň v ucelené představě. To jenom potvrzuje neudržitelnost politického systému. Ale čím jej nahradit, to vskutku netuším. Všechny kabáty se totiž dají převléknout. Alespoň u nás. Před druhým kolem prezidentských voleb zvláště.
Pro poraženého kandidáta Jiřího Drahoše mám jeden vzkaz. Mandát, který jste získal, není vyjádřením sympatití k vám, pouze antipatie k Miloši Zemanovi. To ale brzy pocítíte, neboť vaše názory, nenázory jsou z pohádky o Chytré horákyni. Dá se i s nimi prožít poodlně život v Parlamentu, což dokázali mnozí již před vámi. K výrazné oblibě a vítězství v případě dalších voleb rozhodně nepřispějí.

Báseň či předvolební řeč kandidáta?

18. ledna 2018 v 11:38 | Jonáš František
Budu říkat lidem i jako prezident to co chtějí slyšet. https://www.novinky.cz/domaci/460831-drahos-k-migracni-krizi-se-vyslovuji-jasne-vitac-nejsem.html
Ale to byla taktika každého prezidenta a politika pokud chtěl provést nepopulární krok, někteří si ještě vzpomenou na výrok : Měnová reforma nebude, nic takového nedovolím. A další den se projevila síla politického prohlášení. 1:5 a 1:50 byla realita skutečných mocenských kruhů.
Jediný, komu se prohlášený výrok splnil byl Jakeš, když řekl na sjezdu : "Štěpán tady sedí a sedět bude!!" Myslím si, že to ale tehdy on zrovna prosadit nechtěl.
Vykládat lidem, že jsme hrdý národ je sice hezké, ale nejdříve to musí být podložené něčím, co je hmatatelné a doložitelné. Sliby politiků to nejsou. Dnes už ani zlaté české ručičky, ne proto, že by se lidé stali méně zdatnými, ale v rámci otevřené konfrontace se jaksi hůře vytváří idea výjimečnosti. Ve světě máme mnoho konkurentů, současně jsme i pro mnohé ve světě konkurenty, nebo alespoň rovnocennými soupeři na poli vědy, výzkumu a někde i v praxi. Sport má jiné postavení a pozitivní výsledek není odvislý od vůle politiků. Pokud se bude systémově pracovat na zvyšování úrovně výsledků na tomto úseku, přinese to i naplnění žádoucího pocitu hrdosti na příslušnost k národu který to dokázal.
Toto jsou slova která by měl budoucí prezident mít na mysli a nejen to. Svou argumentací a vlivem na zákonodárnou složku, Parlament, vládu a Senát by měl dbát na to, aby se naplnění smyslu těchto slov stalo jejich každodenním a hlavním posláním, pokud to nepochopili před vstupem do politiky.
Vývoj člověka v čase je kladnou realitou, přináší to i vývoj názorový. A není dobré, minulé myšlenky zapomínat, zatajovat a nebo upravovat. Pokud se připomenou s doplněním okolností v době takového názoru a zdůvodní se tehdejší význam a dnešní změna, nemusí se nikdo stydět za pozdější jiný názor, který může být v naprostém protikladu s minulým. Například členství v KSČ v době Pražského jara a po vstupu spojeneckých armád na naše území jeho ukončení a odmítnutí, je z pohledu prizmatem doby věc zdůvodnitelná. Jinak bych hodnotil prohlášení, že privatizace dává stejnou šanci všem a pozdější udělení milosti těm, co porušili všechny možné zákony. To má význam jen pro ty občany, kteří chtějí slyšet a zkoumat argumenty, nejen dávat nálepky mnohdy podobné žlutým a nebo rudým hvězdám, byť pokaždé z jiné doby a s jiným významem.
Ke slibům kandidátů by mělo být doplněno ještě něco o následcích. Tak jako při tvorbě zákona nestačí jen pojmenovat co je trestný čin, musí být stanoveno i rozpětí trestu za jeho spáchání, aby měl zákon smysl a byl použitelný a přínosný. Podobně by měl politik vyslovit i své závazky a následné kroky pokud je nebude chtít učinit. Například: Nejsem vítač. Všechny migranty přijaté na území čr v době výkonu funkce si vezmu domů a budu je živit z vlasntích prostředků. Jednak by to zvýšilo vážnost vyřčených slibů kandidátem na prezidentskou funkci, ale taky dalo příklad pro politické strany a jejich reprezentanty v zákonodárných složkách státu. Dnes není postižitelné kázat vodu a pít víno. Tady je základní problém chybějící národní hrdosti. Sem by se hodil citát Jaroslava Haška doplněný o dvě slova na počátku Slib politika a "Báseň snese všechno. Čím větší pitomost, tím více lidí hledá v ní zrnko myšlenky, schopnost, neobyčejný talent, a tím více lidí uznává genialitu básníka."


Rex mortus, vivat rex

13. ledna 2018 v 17:02 | Jonáš František
Volby skončily, ať žijí volby, dalo by se parafrázovat. Ale výsledky, které se nyní sčítají, nedají mnoho důvodu k bujarým oslavám v podhradí. Alespoň ne kandidátům. A není to myšleno posměšně, jen hledání důvodů je trochu smutné. Před několika týdny se kandidáti přesvědčili, že pouhý antibabiš je slabý a neúčinný program. Tvrdošíjně, nechci říci tupě, bez nápadu a osobního rizika, zopakovali antizeman. Se stejným neúspěchem jako antibabiš. Nemáme osobnost s vyhraněným názorem, navíc obecně přijatelnou, která se vyprofilovala před kampaní, nebo alespoň během kampaně. Udělat na prezidentském postu změnu jen pro změnu samu je špatný tah. A nic víc tyto volby nenabízejí. Rozhodně ne první kolo. Na tom, že se bude konat kolo druhé není nic špatného, naopak by se dalo považovat za vhodnou přípravu nového sešikování.
Druhé kolo má potencionálně dost voličů k tomu, aby byl Zeman poražen. Ale ne sjednotitele. Možná že někdo z neúspěšných kandidátů řekne, dejte moje hlasy panu Drahošovi. Bude to stačit k tomu aby vyhranění voliči s jasnými názory z prvního kola opravili svůj úsudek, zahodili svůj názor a stali se pouhými odpůrci? Nebude to připomínat volbu minulou,kdy se volilo "jen ne Karel?" Nebudou chtít voliči také slyšet konečně rozhodný a čitelný postoj pro výkon funkce? Stačí solidnost, serióznost a čestnost na takovou pozici? Viditelně bude mít dost protivníků, hlavně později, kteří bez mrknutí oka použijí známé i neznámé historie kandidáta a v případě potřeby je dovedně přizpůsobí ke své potřebě. Bude chybět zkušenost z politických soubojů a stranické zázemí? Kde bude hledat pomoc? U sponzorů kampaně?? Neformuji tady žádnou opozici proti Jiřímu Drahošovi. Pouze si kladu otázky, které asi napadnou mnohého voliče. Je dobře kandidovat bez podpory nějaké strany, hnutí, uskupení? Nebo se spoléhali kandidáti už před prvním kolem na metodu antizeman a proto se nijak nesnažili zaujmout většinu? Bohužel, já ten dojem mám a velmi silný. Vyzvat voliče proti někomu a nenabídnout nic přesvědčivě osobního, jako vizi, postoj, program, to je hodně krátkozraké a snad si toho voliči všimnou.
Kandidát na prezidentskou funkci se má ucházet o můj hlas, resp. o hlasy svých voličů, nikoliv spoléhat se na to, že si ho voliči najdou a vyberou. Musí být známý, čitelný, přijatelný a v důležitých situacích viditelný a slyšitelný. Obhájce, aniž by vedl kampaň se vyjadřuje ke všemu a vidět je všude. Až mám obavy otevřít konzervu… A skutečně tak si přesdtavuju já uchazeče o prezidentský post. Před volbami v USA jsme věděli o Donaldu Trampovi vše s jeho představami a postoji, až do soukromých záležitostí s dostatečným časovým předstihem, ačkoliv to mělo pramalý význam pro naše rozhodování a jeho zvolení. Média našla čas i prostor pro debatu s jeho bývalou tchyní. O svých kandidátech abychom pátrali v utajovaných materiálech. Obecně formulované fráze k dosažení volby nejsou nic přesvědčivého pro uvažující voliče, kterých je ještě dle výsledků dost. A nebo se chovat podle rady publicistů: "Pokud poslechnou voliči poražené kandidáty..." Trošku mě to připomíná, když se jeden z party kluků pokouší sbalit holku a neuspěje, nato ostatní chtějí uspět za každou cenu a tak se spolčí a vůbec jim to nepřipomíná znásilňování. Ten návod je potvrzení toho, že kandidát se neuchází o voliče, ale přetváří jej k obrazu svému od počátku kampaně. Zejména ti neúspěšní dávají nejleší rady. Voliči, poslouchej, ne přemýšlej!!

Jak jsem volil

13. ledna 2018 v 12:03 | Jonáš František

Komentáře a diskuze k volbě prezidenta se vyznačují takovou širokou nabídkou tvorby, jaké je člověk schopen. Najde se v ní všechno. A tak by se dala zpochybnit soudnost venkovanů, svéprávnost důchodců, zdravý rozum pražáků a dál podle vlastní představy donekonečna. Mě na tom zaujalo postavení statistických údajů a jejich spolehlivost. V jedné debatě řekl kandidát na post prezidenta, že pražští voliči budou volit roztříštěně, měli by se podívat jak volí venkov. Pokud měl na mysli, že venkov volí jednotně jediného kandidáta a pražané by se měli spojit a volit jiného, pokud možno jednotně a nejlépe jeho. v tom případě není jasné, proč podnikal cesty po krajích a nesoustředil se na pražany od počátku. Několik dnů před zahájením voleb ale byl spokojen s tím jak jej mimopražští voliči ve statistikách umísťují.

Celé to má jedinou výslednou hodnotu. Všichni přikládají magickou moc statistickým údajům. Za celou dobu kampaně se neobjevil u žádného protikandidáta ani náznak uceleného postoje a názorového zaměření ve funkci na níž kandidují. V diskuzích odpověděli na položené otázky víceméně dobře podle svých zkušeností a informací. Z vlasní iniciativy k tomu přidali někteří kandidáti nějaké komentáře směrem k protivníkům. Ale slaboučce, aby se moc názorově a povahově neodkopali. Vlastní postoj není možné vyčíst, až na vyjímky, ani z dosavadní politické činnosti.

Bohužel z celé kampaně musím smutně konstatovat, že nejsilnější argumenty měl ten co mlčel a neúčastnil se oněch debat. Netvrdím, že s nimi souhlasím. Žádný z vyzyvatelů se neodvážil vyhraněného postoje natolik, abych si mohl bezpečně vybrat. V podstatě bylo jedno, až na jednoho, kterého z vyzyvatelů vyberu. Jak řekl Václav Klaus st., volili jsme někoho z marťanů. Doufám, že můj vybraný kandidát stojí pevně nohama na zemi.

PF 2018

POLOVINA PRAVDY JE LEŽ

12. ledna 2018 v 17:08 | Jonáš František
Náhodou jsem dnes slyšel dva rozhovory na téma migrace. Jednou prezidenta Zemana na sjezdu slovenské demokratické strany 12. Feb 2016 a podruhé na nové tv stanici TV Seznam se senátorem panem Kuberou. V každém rozhovoru bylo řečeno něco jiného, neslyšel jsem kategorické odmítnutí pomoci migrantům postiženým válkou. Oba byli ale proti současnému přístupu k tématu a průběhu. Ve zmíněném rozhovoru na slovensku šlo o přehodnocení postoje sociální demokracie k tématu jí původně vlastní, jak si jej nechala ukrást a na zdůrazňování toho co neříkala ona sama, založili svou existenci jiní političtí aktivisté. Na prezidenta Zemana se sesypala novinářská a zpravodajská smečka a dostal nálepku podněcovatele nenávistného postoje k migrantům. Pan senátor v podstatě říká to stejné jinými slovy s akcentem na fakta demografická, historická a ekonomická. Tvrzení, že Evropa vymírá díky nízkým počtům narozených dětí jednotlivým ženám, nejen v jednom městě, ale ve všech státech Evropy, na rozdíl od počtu dětí narozených na jednu ženu v zemích arabských je fakt, který vyrazí všechna moudra z úst jinak vševědoucím novinářům, komentátorům a diskutujícím. Matematicky je pak velmi snadné se dopočítat stavu v roce 2050 pokud tito migranti s celými rodinami budou žít v EU.
Nikdy jsem nebyl zastáncem postoje Miloše Zemana k novinářům. U srovnání jejich postojů k uvedeným debatám si myslím, že nejslušnější hodnocení by ode mne dostali novináři z bulváru. Ti si nikdy nehráli na ivestigativce, pátou kolonu která hájí pravdu. Všichni ostatní pohořeli, protože se minimálně zbaběle vyhnuli vlastnímu hodnocení alespoň kvality použitých argumentů.
Co budou novináři říkat o projevu v Bratislavě dnes? Až jim někdo sdělí, že už i prapůvodní viník nezvládnuté migrace v EU Angela Merklová obrací, chce vyhostit neoprávněné žadatele o azyl. To už nepůjde říkat, že to jsou názory Putinova fanouška. Jak by asi museli novináři označit Angelu po názorové otočce? Nebo je možné čekat že novináři začnou používat vlastní hlavu a sdělovat své pohledy a hodnocení založené na všech dostupných faktech o která je možno se opřít?

JÍT ČI NEJÍT

11. ledna 2018 v 14:22 | Jonáš František
Mladí byli u toho, kdy se vrátila do rukou lidu možnost vyjářit své názory volbami. Změny které to přineslo v pozdější době se nemusely vždy líbit a nelíbily mnohým. Jedni k dalším volbám šli a druzí zklamáni s pocitem že byli podvedeni odmítli účast na jakékoliv volbě. Tím dali do rukou protivníka svou zbraň, kterou je jejich voličský hlas. K volbám šli ti, co byli spokojeni aby zakonzervovali dané pořádky. A neměli protivníky. Vyvstává otázka, kdo na špatné volbě má větší podíl. Ten kdo volil, nebo ten kdo nešel volit? Matemeticky se to dá vyjádřit velmi přesně. A je až děsivé, jak se podílí neúčast na volbě v poměru s účastí a volbou. Protivník má zbraně dvě a ještě může spoléhat, že mnohý ze zůčastněných půjde po jeho boku zabezpečít současný stav. Protivník doma mlčí. Málokdy se ovlivňuje budoucnost na tak vzdálené období jako dnes. Zejména mladá generace se svou kritičností a akčností dokázala zahájit mnohé oživující kroky ve společnosti. Svou netrpělivostí ale mnohdy sami ničí své jinak velice nadějné dílo. Je hodně věcí ve společnosti, které se měly, mohly dělat jinak, rychleji, snadněji. Návrhy přicházející od mladé generace někdy byly průkopnické a narážely na odpor zažité praxe. Málokteré se podařilo systematickými a trpělivými kroky dotáhnout do úspěšné realizace. I když se dá nakonec tvrdit, že staré struktury ubránily své jistoty a tím zabránily pokroku, velká chyba je v nositelích obrodných myšlenek, kteří tomu odporu ustoupili.

Moje volba prezidenta

9. ledna 2018 v 13:43 | Jonáš František

Ve volbách jsem se přikláněl víc doprava, než bylo moje osobní postavení v životě. Podporoval jsem probuzení a vytvoření podnikatelské třídy, hlavně jsem myslel na tu střední. Ve volbě prezidenta to bylo trochu jinak, po začátcích byli prezidenti na mé gusto příliš spjati s vládnoucími stranami. Ty přestože se jedna prezentovala jako levicověji zaměřená, jiná pravicová, konaly spíše ta levicová pravicově a naopak. Myslel jsem si, že prezident by mohl být dobrou protiváhou , mohl by korigovat názor vlády svými argumenty, považoval jsem tedy Zeman jako vhodnou volbu. V paměti jsem měl jeho článek zveřejněný v době "glasnosti". Několik posledních let, dalo by se za mezník považovat odkaz na Peroutkův nenalezený článek vpravo dole, je můj postoj stále kritičtější. Přestože je ještě spousta věcí, které říká, také mým názorem, přibývá těch, se kterými začínám být v rozporu. A jde hlavně o pohled do budoucnosti. Prognostická vize a hodnocení společnosti v pojetí jako bylo v onom článku ze srpna 89 už není. Právě takové postoje od budoucího prezidenta očekávám. A proto si myslím, že jediný, kdo je schopen takového myšlenkového procesu je kandidát Pavel Fischer s volebním číslem 3. Vize prezidenta Zemana končí u druhého kola prezidentské volby. Jestli chce pro občany udělat dobrou službu, doporučí svým voličům, kteří jej opouštějí možná s lítostí, ale s jasným přesvědčením, že do budoucích let nestačí se cítit dobře dnes, aby už v prvním kole volili právě Pavla Fischera s č. 3. Podporu k takovému názoru najde každý po shlédnutí diskuzí ostatních kandidátů. Je nutné být v plné síle a mít odhodlání čelit silám které se štěpí a posilují v extrémech. Odejít z vrcholu po vlastním rozhodnutí se dá uznat jako odvážný čin. Pozdější neodmyslitelný pád bude už jen pošpiněním dosavadního vlastního díla. Počet mých hlasů z možných devíti pro Zemana jako dalšího prezidenta je absolutní nula.

Volte nás, my uděláme pořádek.

4. ledna 2018 v 17:47 | Jonáš František

Závěr komise EU k Čapímu hnízdu. Nesrovnalosti. Nedoporučení.
Jak asi vznikly? Kdo je vinen? Mě to připadá, jako když bych šel žádat o sociální příspěvek, trochu je tam vystrašil a potom bych byl obviněný a souzený za to, že jsem si dovolil žádat moc důrazně. Určitě bylo prací poslanců, kteří schvalovali zákon o anonymních akciích posoudit jak bude z právního hlediska v souladu se zákony a potřebami státu. Buďto měl sloužit k postrčení ekonomiky, nebo k praní špinavých peněz, či jiným jednání na hraně zákona. Nejsou vinni též ti, co umožnili zákonem nejasné převody a skrývání vlastníků? Nejsou vinni ti, kteří posuzovali vhodnost projektu k poskytnutí dotace? Jak je možné, že dnes lze zjistit do minulosti tehdejší vlastníky a transakce a nešlo zjistit tehdy aktuální? Není to chyba v systému? Pokud ne, je to záměr na vytvoření cestiček na "odklánění" ? Nejsou vinni též ti, co nezjistili skutečný stav věci před poskytnutím dotace? Jak se osvědčil Senát při kontrole zmíněných a dalších souvisejících zákonů při jejich projednávání? Shledal tenkrát vadu? Jak funguje pojistka proti přijetí špatných zákonů, pokud měl připomínky, ale nebyl úspěšný? Co takhle podívat se stejným pohledem na ostatní poskytnuté dotace? Slyšel jsem od vlivného politika názor, že pro poskytnutí takové dotace před vyplněním žádosti takto podobně uvažují i jednají další žadatelé, neboť předpis pro poskytnutí k tomu téměř nutí žadatele. Vymysleli jste v Parlamentu Kotlíkové dotace. Vůbec vám nevadilo, že se poskytují na nevyhovující kotle, že se s dotacemi šmelí. Ale pokuty pro ty, kterým komín kouří, jste vyměřili nekompromisně. Opravdu činnost ve prospěch obyvatel, některých.
Babiš je vinen, postupoval podle zákona, který byl sice platný, ale byl nemravný, podle jiného politika. Nemravnost by měla být potrestána. Co taková nemravnost za pobírání náhrad, neuskutečněných cestovních výdajů, příplatků na neexistující asistenty , členství v komisích a podobně. V jednu chvíli je poslanec poslancem 24 denně a imunita musí platit stále, jindy si během oněch 24 hodin odskočí do dozorčích rad, na místo primátora, starosty atd. A za všechno další plat? To není nemravné? Nečiní to víc, než propíraných 50 mega? Kolik už jen stálo vyšetřování, posuzování Čapího hnízda a výjde z toho doporučení, že to nebylo hezké, to hodní hoši nedělají.
Proč nevystoupil hned na začátku jediný odborník na právo při poskytování dotace neřekl: Tady nebyly splněné podmínky, je nutno tu dotaci neposkytnout, zrušit, vrátit a podobně?
Pokud se hodnotily výsledky hospodaření státu a schodek, všichni jste se rvali o to, že to byla zásluha vaše, jen Babiš si ji uměl přivlastnit a dobře prodat voličům. Kdyby se hodnotila "kvalita" schválených zákonů, určitě by jste uměli doložit že se to schválilo, když jste zrovna doma ošetřovali nemocnou babičku.
Já navrhuji: Čapí hnízdo sice splnilo formální požadavky na poskytnutí dotace, ale neslučuje se to s dobrými mravy. Proto poskytnuté peníze vrátí v plné výši.
Stejnou částku do státního rozpočtu vrátí poměrným dílem poslanci kteří byli ve funkci v době schvalování zákonů pro poskytnutí dotace, protože vágní formulace zákona umožňuje dotovat neoprávněné projekty. Senátoři, kteří neprotestovali proti takovému zákonu, který umožňuje de facto tunelování budou zbaveni funkcí a následných požitků jako odchodné atd vyplývající z výkonu senátorské funkce.
Ale kdo to prosadí? My svoje sliby splníme, ale nejdřív musíme plnit tři přání...(doplň partu/aj dle vlastního uvážení) A kdy? To se dřív dočkáme stoletého výročí budování ČSR, kterou se podařilo za pomoci a povzbuzování nových přátel tak šikovně rozkrást.