Šlechtění versus přirozený vývoj.

26. září 2017 v 22:34
Už po staletí se pěstitelé snaží zdokonalit vlastnosti svých pěstovaných plodů. Poslední desítky let se těšíme z nádherných jablíček, splňujících naše požadavky na chuť, barvu, skladovatelnost a mnoho dalších vlastností. Jsem laik a názor je spíš jen otevření diskuse, než prosazování vlastního názoru jako neomylného. Mnohé z těch dnešních vlastností získaly produkty díky snaze odborníků na pěstování a zdokonalování vlastností ovoce nebo zeleniny. Přirozený výběr je zdlouhavý proces a tak se odborně díky znalostí genetických vlastností jednotlivých druhů přikročilo k cílenému posílení vhodných a požadovaných vlastností. Spokojeni jsou pěstitelé i spotřebitelé. U velké většiny vyšlechtěných odrůd se dá tvrdit, že jsou vrcholem lidského umu. A je tomu tak nejen u zmíněných jablek, ale i ostatního ovoce a když budeme pátrat hlouběji, zjistíme, že šlechtění proniklo už dávno do všech možných druhů. Okurky, rajčata, ale i obilí a brambory prošly a stále procházejí tímto procesem zdokonalování. Neskončilo to u zeleniny, ale souběžně s tím se přirozený výběr užitkovosti spojil s šlechtěním i u hospodářských zvířat. Návrat k původním druhům s jejich počátečními vlastnostmi by asi měl nedozírné následky. Od změny chutí, výnosů a celoroční dosažitelnosti k dalším mnohem závažnějším.
Čas od času se najde někdo s méně nebo více závažnými argumenty, proč není dobré pěstovat a konzumovat šlechtěné produkty s vědomě a uměle podpořenými vlastnostmi. Prozatím nikdo neuspěl v takové míře, aby bylo toto odvětví postavené mimo zákon. Naopak se genetické inženýrství stává významnější mocností, která bude zásadně řešit výživu budoucí generace v nepříliš vzdálené budoucnosti. Detailní kontrola této činnosti je namístě. Jak odborná, tak laická i politická hlediska kritiků je nutno brát v potaz, zvláště průkazné a odborné hodnocení. Ale i na ostatní je nutno dát uspokojivou odpověď, neboť nezodpovězené otázky jsou podnětem pro spekulativní, mnohdy kontraproduktivní argumentaci. V historii by jsme našli paralelu šlechtění pěstovaných a chovaných druhů i v jiné oblasti.
Nebylo použito vždy vědeckých metod, naopak těch nejprimitivnějších a nejpodlejších. Mám na mysli válečná tažení a mísení ras s tím spojené. Ano, mám na mysli cílený výběr lidských ras. Můžu tvrdit, že to byl ten nejodsouzeníhodnější a nejhnusnější krok mocností či mocnářů v různých dobách. V dávnověku to byly únosy žen z jiných kmenů, v pozdějším věku usazování vojáků na dobytém území atd. To všechno byl ať chci či nechci přirozený výběr jak jej praktikuje příroda, za užití jiných prostředků, odnepaměti. Nezdá se, že by se migrací zvěře zhoršovala kvalita jednotlivých druhů. I když nevím, jak detailně probíhá výběr při rozmnožování v živočišné říši, jednoznačně bude v popředí jistoty a úspěšnosti aktivita zejména u samečků. Musí svou pozici vybojovat vzezřením, vystupováním, odhodlaností a především schopnostmi postarat se o budoucnost potomstva společně s ostatními.
To všechno mě probíhá hlavou při hledání důvodů, které vedly k otevření evropských zemí migrantům. Současně si k tomu můžeme prohlédnout statistiku jak zdravá je populace v nejvyspělejších zemích a srovnat to s zeměmi dle našich měřítek zaostalejšími. Nedělám závěr, ale ukazatele to jsou dost varující a pro demografy možná mnohem silněji než pro laiky. Jak dlouho se dá čekat, že se evropané vzdají svého konzumního životního stylu a budou se snažit o početné potomstvo, které by bylo zárukou snížení průměrného věku na kontinentu schopného zajistit budoucnost odstupující generaci i připravit podmínky pro nastupující nové perspektivní ročníky potomků? Může lidstvo bez plnění toho základního kroku, schopné udržet populaci zdravou a silnou, vůbec přežít? Najde se politické řešení, které by podpořilo odpovědné občany pohlížet na věc tímto prizmatem a rozhodnout se jej řešit?
K tomu je nutno dodat, že mě moc a moc vadí lehkost s jakou mají záškodníci přístup do našich výsostných prostor. Jak snadno se jim daří ničit životy obyvatel zemí, které jim podaly pomocnou ruku! Následně když místní vlády omezují většinové obyvatelstvo zaváděním bezpečnostních opatření po teroristických atentátech, považuji to za zradu politické reprezentace na vlastních voličích a občanech, které mají zastupovat. Neschopnost hledat a nalézt řešení je potvrzení jejich nekompetentnosti.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama